Alergologia.edu.pl

Jedyne tak całościowe ujęcie
problemów alergicznych
Slider

Pełna funkcjonalność platformy udostępniona będzie przed pierwszym spotkaniem na forum alergologicznym. Obecnie platforma pełni rolę informacyjną o wydarzeniu.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w forum prosimy o kontakt bezpośredni

Forum alergologiczne – wszystko w temacie alergii.

Celem spotkań w ramach forum alergologicznego jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie farmakoterapii chorób alergicznych.

Temat 01

Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych (skóra, oko, układ oddechowy i pokarmowy)

Temat 02

Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych – leczenie objawowe, swoista immunoterapia

Temat 03

Choroby alergiczne skóry i ich leczenie

Temat 04

Alergiczny nieżyt nosa i jego leczenie

Temat 05

Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego

Temat 06

Alergie pokarmowe

Temat 07

Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi

Wiedza w pigułce

Forum Alergologiczne to gruntowna, rzetelna i szczegółowa wiedza na temat farmakoterapii chorób alergicznych. To jedyne tak całościowe ujęcie zagadnienia bazujące na najnowszej wiedzy w tym zakresie. To 8 godzin wykładów ze specjalistami z zakresu alergologii.

7

kategorii tematycznych, podzielonych na osiem 45 minutowych wykładów

5

dogodnych terminów spotkań w okresie 5 miesięcy

8

punktów twardych za ukończenie kursu – 1 pkt twardy 45 min wykładu