Alergologia.edu.pl

Wykładowcy

Dr n. med. Piotr Rapiejko

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Prezes Zarządu Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej, WIM Warszawa

Autor 15 monografii i podręczników, 64 rozdziałów książkowych, kilkuset artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu alergologii i laryngologii. Redaktor naczelny kwartalnika Alergoprofil, sekretarz redakcji Otolaryngologii Polskiej.  Wykładowca na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

logo-forum2

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Lipiec

Alergolog, specjalista chorób płuc, pediatra, adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz w Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej UCK WUM.

Nauczyciel akademicki. Autorka ponad 100 prac opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz kilku rozdziałów książkowych z dziedziny alergologii. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP

Alergolog, specjalista pediatra, doświadczony klinicysta. Od 26 lat lekarz dzieci, a od 16 lat zajmuje się alergologią. Od 2008 roku Kierownik Kliniki Chorób Dziecięcych z Centrum Alergologii CSK MSWiA w Warszawie.

Od 2019 Kierownik II Kliniki Pediatrii CMKP w Warszawie. Autor ponad 180 prac z dziedziny alergologii i pediatrii oraz kilku rozdziałów w książkach.. Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.