Alergologia.edu.pl

 Akredytacja Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Spotkanie na forum

Wybraliśmy tę formę kursu gdyż najlepiej oddaje ona ideę jaka stoi za przygotowaniem certyfikowanych szkoleń online dla farmaceutów, poświęconych szeroko definiowanym problemom alergologicznym. Forum to spotkanie poświęcone omawianiu zagadnień z danej dziedziny, ale też ze względu na formę – webinaria – naszym celem jest dyskusja oraz wymiana informacji i poglądów. To dużo więcej niż kolejne tematyczne szkolenie online.

Prezentacja produktów OTC

Wirtualne stoisko z dostępem do portfolio produktów danej firmy i materiałów promocyjnych. Interaktywny moduł prezentacji produktowej.

Dla farmaceutów

Kursy online w ramach Forum Alergologicznego to najbardziej aktualny stan wiedzy na temat problemów alergii. To podniesienie kwalifikacji każdego farmaceuty z zakresie alergologicznym.

Źródło wiedzy

Merytoryczne i naukowe podejście w wyjaśnianiu aspektu leczniczego substancji czynnej w blokowaniu syntezy mediatorów reakcji alergicznej.

Leki przeciwalergiczne

Fragmenty wykładów poświęcone dostępnym na rynku produktom na alergię w tym również donosowym sterydom OTC.