Call: 516 028 119

Temat 01

Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych (skóra, oko, układ oddechowy i pokarmowy)

get a quote read more

Temat 02

Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych – leczenie objawowe, swoista immunoterapia

get a quote read more

Temat 03

Choroby alergiczne skóry i ich leczenie

get a quote readmore

Temat 04

Alergiczny nieżyt nosa i jego leczenie

get a quote read more

Temat 05

Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego

get a quote read more

Temat 06

Alergie pokarmowe

get a quote read more

Temat 07

Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi