Alergologia.edu.pl

Program forum

Temat 01

Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych (skóra, oko, układ oddechowy i pokarmowy)

Temat 02

Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych – leczenie objawowe, swoista immunoterapia

Temat 03

Choroby alergiczne skóry i ich leczenie

Temat 04

Alergiczny nieżyt nosa i jego leczenie

Temat 05

Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego

Temat 06

Alergie pokarmowe

Temat 07

Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi